O Projekte

Virtuálna univerzita predstavuje novú formu vzdelávania založenú na širšom využívaní informačných technológií určených pre on-line dištančné formy vzdelávania. Cieľom projektu je vybudovať potrebnú technickú infraštruktúru a vyškoliť zamestnancov Vysokej školy výtvarných umení, aby pomohli zabezpečiť implementáciu elektronického a kombinovaného vzdelávania.

Systém riadenia – LMS (Learning Management System)

Umožňuje riadiť celý vzdelávací proces od plánovania výučbových aktivít, cez prípravu, až po zápis do vzdelávacieho programu, jeho schvaľovanie, samotné absolvovanie výučby a vyhodnotenie. Zároveň podporuje on-line vzdelávanie, prezenčné vzdelávanie, kombinované vzdelávanie a vytvára možnosť integrácie virtuálnych učební a univerzitnej Wiki do vzdelávacieho procesu.

Systém riadenia vzdelávacieho obsahu – LCMS (Learning Content Management System)

Umožňuje tvorbu, aktualizáciu a správu obsahu vlastných vzdelávacích programov a ich následné nasadenie a zverejnenie v systéme riadenia vzdelávania, resp. univerzitnej Wiki.

Systém univerzitnej Wiki

Je podporný nástroj pre efektívne zdieľanie poznatkov, vytváranie sociálnych sietí, zdieľanie informácií a diskusií, tvorbu a zdieľanie stránok, dokumentov a multimediálneho obsahu v rámci celej Vysokej školy výtvarných umení.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ